LINE Dragonica Mobile วิธีอัพเกรดไอเทม

สำหรับใครที่ได้ไอเทมไม่ตรงกับสายอาชีพ อย่าเอาไปขายนะ เอามาอัพเกรดให้ไอเทมหลักที่ใช้อยู่จะดีกว่า แม้ว่าจะให้ให้ไอเทมดีขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ดีกว่าเอาไปขายแล้วได้เงินเหรียญเพียงน้อยนิด

วิธีอัพเกรดไอเทม

LINE Dragonica Mobile

1. เข้าไปที่เมนู ช่องเก็บของ แล้วกดเลือกไอเทมที่ต้องการอัพเกรด

LINE Dragonica Mobile

2. กดปุ่ม Upgrade

LINE Dragonica Mobile

3. กดเลือกไอเทมที่อยู่ช่องทางขวา เอามาใส่เป็นวัตถุอัพเกรด เสร็จแล้วกดปุ่ม Upgrade

อาวุธต่างสายหรือต่างประเภทก็นำมาหลอมได้ เพียงแต่จะได้ค่าที่น้อยกว่าอาวุธในสายเดียวกัน

LINE Dragonica Mobile

4. เสร็จแล้วจะมีค่า +1 หรือมากกว่า ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาหลอม 

You might also like More from author