Browsing Tag

กล่องไม้

ดูดีๆ LINE บราวน์ฟาร์ม มีกล่องตราหมี ลุ้นรับรางวัล

ในเกม LINE บราวน์ฟาร์ม จะกล่องไม้เล็กๆถูกสุ่มให้วางอยู่ในที่ต่างๆ เช่น สวนผัก ฟาร์มวัว ร้านทำขนม ฯลฯ แต่จะถูกวางไว้ที่ไหน เมื่อไหร่ ไม่สามารถรู้ได้นะครับ