Browsing Tag

Bluestack

วิธีเล่นเกม LINE บราวน์ฟาร์ม บนคอมพิวเตอร์ด้วย Bluestack

Bluestack เป็นโปรแกรมทำให้เล่นแอพและเกม Android บนคอมพิวเตอร์ได้ ใครที่เล่น LINE บราวน์ฟาร์ม แล้วมีอาการจอฟ้า ลองมาเล่นด้วยโปรแกรมนี้ดู อาจจะยุ่งยากหน่อย