Categories
Basic

วิธีลบแชทไลน์ เฉพาะบางคน แชทอื่นไม่หาย

เวลาจะลบแชทไลน์ คุณสามารถเลือกลบข้อมูลแชทแค่บางคนได้ รวมทั้งพวกแชทกลุ่มที่ส่งข้อมูลกันมาเยอะๆ