Categories
Basic

วิธีลบแชทไลน์ เฉพาะบางคน แชทอื่นไม่หาย

เวลาจะลบแชทไลน์ คุณสามารถเลือกลบข้อมูลแชทแค่บางคนได้ รวมทั้งพวกแชทกลุ่มที่ส่งข้อมูลกันมาเยอะๆ

Categories
LINE@

วิธีล้างประวัติแชท ในแอพ LINE@

ถ้ามีการสนทนาประวัติการแชทมันจะถูกเก็บไว้ตลอด จนกว่าคุณจะลบแอพหรือทำการล้างประวัติการแชท วิธีทำง่ายๆดังนี้